Το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) διοργάνωσε σε συνεργασία με το Πανεπιστήµιο της Καστίλης – La Mancha κλειστό διαδικτυακό σεμινάριο με θέμα: «Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και Ψηφιακά Μέσα»

Το σεμινάριο, στο οποίο συμμετείχαν ερευνητές από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, είχε στόχο να αναδείξει και να αξιολογήσει τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και του Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ως προς τη διακυβέρνηση των ψηφιακών μέσων και στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών στο ψηφιακό περιβάλλον.

Η εκδήλωση χρηματοδοτήθηκε από τo Ευρωπαϊκό πρόγραμμα COMPACT.

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου είναι διαθέσιμο εδώ.