Μέρος της 1ης σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων για την Έρευνα και Μεθοδολογία των Κοινωνικών Επιστημών που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος MIGREC. Το Σεμινάριο εστίασε στο σχεδιασμό της έρευνας, στις διαφορετικές μεθοδολογίες, στην οργάνωση και διαχείριση των δεδομένων, στις τεχνικές κωδικοποίησης και παραμετροποίησης, στην Ανάλυση και Οπτικοποίηση των Αποτελεσμάτων.

Ομιλητής: Παναγιώτης Πασχαλίδης, Ερευνητής, Πρόγραμμα Νοτιο -ανατολικής Ευρώπης, ΕΛΙΑΜΕΠ/ Διδάσκων, Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Το πρόγραμμα της σειράς διαδικτυακών σεμιναρίων είναι διαθέσιμο στα αγγλικά εδώ.