Στο πλαίσιο του έργου «Απασχόληση των Νέων και Ισότητα των Φύλων: Κινητοποίηση του ανθρώπινου κεφαλαίου για βιώσιμη ανάπτυξη στην Ελλάδα», η ερευνητική ομάδα του Ινστιτούτου Εργασίας και Κοινωνικής Έρευνας Fafo (Fafo) διοργάνωσε στις 21, 22 και 27 Οκτωβρίου 2021 διαδικτυακό εργαστήριο με θέμα «Ένταξη των γυναικών και των νέων στην αγορά εργασίας. Εμπειρίες από τη Νορβηγία και την Ελλάδα», με συνεδρίες με θέμα «Ισότητα των φύλων», «Απασχόληση των νέων» και «Βαρόμετρα των νέων», και συζήτηση μεταξύ των μελών της ερευνητικής ομάδας για την τελική έκθεση του έργου. Μαζί με τους ερευνητές του ΕΛΙΑΜΕΠ και του Fafo συμμετείχαν και εκπρόσωποι από τους οργανισμούς: Norwegian Directorate for Higher Education and Skills, Norwegian Equality and Anti-discrimination Ombudsman, NUMGE – The Norwegian Union of Municipal and General Employees, NORCE, NHO – Confederation of Norwegian Enterprises, ISF – Institute for Social Research, και LO – The confederation of trade unions.