Η εκδήλωση αποτελεί μέρος της σειράς δράσεων υπό τον τίτλο “Advance Politics”, που έχει σχεδιάσει το Mercator European Dialogue σε συνεργασία με το Institute for Integrated Economic Research (IIER).