Συζητούν οι:

Καθηγήτρια, Istar Gozaydin

Καθηγητής, Hakan Yavuz

Καθηγητής, Levent Koker

Συντονισμός: Ahmet Erdi Ozturk, Αναπληρωτής Καθηγητής & Yπότροφος Marie Sklodowska-Curie, Πανεπιστήμιο Coventry, GIGA and London Metropolitan University/ Ερευνητής Εξωτερικού, Πρόγραμμα Τουρκίας

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη (στα αγγλικά) εδώ.