Το Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ διοργάνωσε διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή την έκδοση του βιβλίου του Ahmet Erdi Öztürk με τίτλο “Religion, Identity and Power: Turkey and the Balkans in the Twenty-First Century”.

Ομιλητές:

Ιωάννης Αρμακόλας, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ/ Επίκουρος Καθηγητής Συγκριτικής Πολιτικής στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στο Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης, Κύριος Ερευνητής και Επικεφαλής Προγράμματος Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ/ Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης και κάτοχος έδρας Jean Monnet στις Ευρωπαϊκές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Μπίλκεντ

Ahmet Erdi Öztürk Αναπληρωτής Καθηγητής πολιτικής και διεθνών σχέσεων στο London Metropolitan University/ Ερευνητής Εξωτερικού του Πρόγραμμα Τουρκίας του ΕΛΙΑΜΕΠ