Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης

Οι συμμετέχοντες στο webinar θα κατανοήσουν τη σημασία της συνηγορίας και άσκησης πίεσης (advocacy and lobbying) ως εργαλεία και διαδικασίες για τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων και για την προώθηση δικών τους θέσεων σε θέματα που τους αφορούν. Επίσης, θα γνωρίσουν τα προαπαιτούμενα και τα βήματα για το σχεδιασμό αποτελεσματικών δράσεων συνηγορίας και άσκησης πίεσης. Τέλος, θα παρουσιαστούν παραδείγματα δράσεων συνηγορίας για την προώθηση των ΣΒΑ.

Ομάδα στόχος

Εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης‎ του ΟΗΕ» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

Για τις προϋποθέσεις εγγραφής παρακαλώ δείτε εδώ.

Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

  • Συνηγορία και άσκηση πίεσης ως εργαλεία για τη συμμετοχή στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για σημαντικά ζητήματα που μας αφορούν
  • Προαπαιτούμενα και τα βήματα για την ανάπτυξη ενός πλάνου συνηγορίας
  • Χρήσιμα εργαλεία για την ανάπτυξη ενός πλάνου συνηγορίας
  • Προκλήσεις και αντιμετώπιση
  • Παραδείγματα δράσεων συνηγορίας και άσκησης πίεσης για την προώθηση των ΣΒΑ
  • Προετοιμάζοντας το επόμενο στάδιο του έργου: συμβολή στα Εθνικά Σχέδια Δράσης για την υλοποίηση των στόχων
  • Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής συνάντησης

Βασική εκπαιδεύτρια: Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ (σύντομο βιογραφικό εδώ)
Σύντομη παρέμβαση: Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Κύριος Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ; Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης, ΕΚΠΑ (σύντομο βιογραφικό εδώ)

Zoom link: https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZYtdemqpjMvH9VztVUptsOaRFbMWS5-vKV_

*Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.