Στόχος της εκπαιδευτικής συνάντησης

Οι συμμετέχοντες στο webinar θα κατανοήσουν τη σημασία της διαβούλευσης ως μέσο επικοινωνίας και ανοιχτής συζήτησης στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη, θα γνωρίσουν τις προϋποθέσεις της διαβούλευσης καθώς και εργαλεία και τεχνικές που μπορούν ν’ αξιοποιήσουν για την πραγματοποίηση διαβουλεύσεων στο τοπικό και εθνικό επίπεδο. 

Ομάδα στόχος

Εκπρόσωποι οργανώσεων της Κοινωνίας Πολιτών απ’ όλη την Ελλάδα που συμμετέχουν στο έργο «Δημιουργία Δικτύου Oργανώσεων και Ομάδων της Κοινωνίας Πολιτών στο Πλαίσιο των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ» του ΕΛΙΑΜΕΠ.

 Περιεχόμενο της εκπαίδευσης

  • Η διαβούλευση ως μία σημαντική μέθοδος στο πλαίσιο του συμμετοχικού σχεδιασμού για την ανάπτυξη.
  • Ποια είναι τα είδη διαβούλευσης και ποια τα στάδια μιας διαβούλευσης.
  • Πώς οργανώνεται στην πράξη μια διαδικασία διαβούλευσης.
  • Εργαλεία (και με τη χρήση νέων τεχνολογιών) και μέθοδοι.
  • Προκλήσεις και αντιμετώπιση.
  • Μια καλή πρακτική από την Ελλάδα.
  • Η σημασία της δικτύωσης.
  • Αξιολόγηση της εκπαιδευτικής συνάντησης

Βασική εκπαιδεύτρια: Δρ. Φανή Κομσέλη, Πολιτικός επιστήμονας, Επιστημονικό προσωπικό, ΕΚΔΔΑΙΝΕΠΜέλος ΣΕΠ ΕΑΠΕΚΕ53/Εκπαιδευτική Ηγεσία-Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων (σύντομο βιογραφικό εδώ) 

Συντονισμός & συζήτηση: Δρ. Ευγενία Βαθάκου, Μέλος ΣΕΠ-ΕΑΠ (σύντομο βιογραφικό εδώ)

Zoom link: https://us06web.zoom.us/j/81439755261?pwd=cWEvSDlPUWU5eVp1K3Buelc0aitIdz09

*Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης.