Εκδήλωση |

Διαβούλευση Πολιτών στo πλαίσιo του προγράμματος FACTS

ΕΚΤΥΠΩΣΗ

Tο ΕΛΙΑΜΕΠ πραγματοποίησε την 2η Διαβούλευση Πολιτών στo πλαίσιo του προγράμματος “FACTS: Από εναλλακτικά αφηγήματα σε πραγματικές ιστορίες πολιτών της ΕΕ”. Στη διαβούλευση συμμετείχαν 25 κινητοποιημένοι και μη πολίτες οι οποίοι, με την καθοδήγηση ερευνητών κλήθηκαν να εκφράσουν τις σκέψεις τους έναντι του παραδοσιακού αφηγήματος ειρήνης και ευημερίας που προβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σκοπός της διαβούλευσης ήταν ο εντοπισμός των λανθασμένων αφηγημάτων και ψευδών ειδήσεων για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στη διάρκεια της διαβούλευσης, οι πολίτες κατέληξαν σε κοινά συμπεράσματα, αιτήματα και προτάσεις που σε επόμενο στάδιο, θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με μέλη των εθνικών και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Αναλυτές

Γιώργος Ανδρέου
Ερευνητής, Πολιτικές της ΕΕ, Πολιτική Συνοχής