Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Αριάν Κοντέλλη” του ΕΛΙΑΜΕΠ, και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “SouthEast European Studies: Politics, History, Economics” του ΕΚΠΑ στα πλαίσια του Ambassadors Forum του μαθήματος “Security and Stability in Southeast Europe” με διδάσκοντα τον Καθηγητή Παναγιώτη Τσάκωνα, συνδιοργανώνουν διάλεξη με φυσική παρουσία, με κύρια ομιλήτρια την Γενική Γραμματέα του Regional Cooperation Council, Δρ Majlinda Bregu.