Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση της εκδήλωσης εδώ και την αφίσα εδώ.