Ομιλητές:

Δημήτρης Βεργίνης, Γενικός Συντονιστής δομών επείγουσας φιλοξενίας και διαμερισμάτων ημιαυτόνομης διαβίωσης ανηλίκων, ΑΡΣΙΣ

Παναγιώτης Νίκας, Διευθυντής, ΖΕΥΞΙΣ/ πρώην Διευθυντής Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής

Λώρα Παππά, Πρόεδρος, ΜΕΤΑδραση

Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Επικεφαλής Συνηγορίας, Έρευνας και Πολιτικής, SolidarityNow

Τη συζήτηση συντονίζει ο Κωνσταντίνος Βλαχόπουλος, Συντονιστής για την Ελλάδα, European Web Site on Integration (EWSI).

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ και το Δελτίο Τύπου εδώ.