Εισαγωγή:
Γιώργος Τζογόπουλος, Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ

Συζητούν:
Μαρίκα Καραγιάννη, Ειδική Επιστήμων για την Ενέργεια/Διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος/ Επιστημονική Συνεργάτιδα, ΕΛΙΑΜΕΠ
Σωτήρης Σέρμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης/ Ερευνητής, ΕΛΙΑΜΕΠ
Νικόλαος Φαραντούρης, Καθηγητής, Κάτοχος της Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet, Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στην Ενέργεια, Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Συντονίζει η Σοφία Χύτου, Δημοσιογράφος, pagenews.gr

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ.