Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος ‘ParticipatEU’, το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το διεθνές Ίδρυμα για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Αειφορία (FOGGS), το EUROPE DIRECT Πελοπόννησος και το Sparta.komvos, διοργανώνει μια εκδήλωση με τίτλο ‘Ελληνικός Αγροτικός Τομέας και Ευρώπη: Βιωσιμότητα & Προοπτικές’. Η εκδήλωση αποσκοπεί στην ανάδειξη της Ευρωπαϊκής Αγροτικής διάστασης και στην ενίσχυση του διαλόγου με τους πολίτες για θέματα βιωσιμότητας, καινοτομίας και ανάπτυξης στον αγροτικό τομέα. Επιπλέον, στόχος είναι η ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών στις επερχόμενες Ευρωεκλογές, με έμφαση στη σημασία της ενεργού αγροτικής πολιτικής, τόσο στην Ελλάδα, αλλά και σ’ ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Απριλίου 2024, 18:30-20:30 στο Συνεδριακό χώρο του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τη Σχολή Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης & Ποιότητας Ζωής, Τμήμα Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού. Λεωφ. Ευσταθίου και Σταματικής Βαλιώτη & Πλαταιών Τ.Κ.23100, Σπάρτη 

Το ParticipatEU στοχεύει στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών με κεντρικό σκοπό την ενίσχυση της συμμετοχής τους στις εκλογές του Ευρωκοινοβουλίου το 2024. 

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα εδώ

Μπορείτε να δείτε τη σχετική με την εκδήλωση και τις Ευρωπαϊκές Εκλογές συνέντευξη στη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, εδώ.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ