Στις 31 Ιανουαρίου 2018 πραγματοποιήθηκε κλειστή συζήτηση με θέμα «Αγορά εργασίας και ενσωμάτωση των προσφύγων: πραγματικότητα και δυνατότητες». Στόχος της συζήτησης ήταν η χαρτογράφηση των δυνατοτήτων απορρόφησης στην αγορά εργασίας καθώς και ο προσδιορισμός των βήματων που θα καθιστούσαν λειτουργικές και αποτελεσματικές τις προσπάθειες ενσωμάτωσης των προσφύγων στην αγορά εργασίας. 

Για τις ανάγκες της συγκεκριμένης συζήτησης, κλήθηκαν και παρεβρέθηκαν στην εκδήλωση εκπρόσωποι από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εργασίας, εκπρόσωποι εταιρειών και επιχειρήσεων, μη-κυβερνητικές οργανώσεις που στοχεύουν στην σύνδεση των προσφύγων με την αγορά εργασίας και εκπρόσωποι επαγγελματικών και επιχειρηματικών συνδέσμων και συνομοσπονδιών. 

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η δικτύωση μεταξύ των διαφόρων ενδιαφερομένων και η ανάδειξη καλών πρακτικών από την σκοπιά της ένταξης. 

Η πρωτοβουλία για την διεξαγωγή της συζήτησης και η διοργάνωση της στρογγυλής τράπεζας έγιναν από την Εθνική συντονίστρια για την Ευρωπαϊκή ιστοσελίδα για την ένταξη των μεταναστών την κα Μαρίνα Νικόλοβα. 

Συντονίστρια της συζήτησης: Καθ. Ντία Αναγνώστου, Κύρια Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, και Επίκουρη Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Συμμετέχοντες: 

  • Παναγιώτα Διονυσοπούλου, Γενική διευθύντρια ανώτατης εκπαίδευσης, ΥΠΠΕΘ 
  • Μαρία Φάσσαρη, Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων, ΥΠΠΕΘ παρουσίασε το European Qualifications Passport for Refugees 
  • Αθανάσιος Βιτσεντζάτος, Προϊστάμενος Διεύθυνσης Κοινωνικής Ένταξης, Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 
  • Βάϊος Κότσιος, Επιστημονικός συνεργάτης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού 
  • Λευτέρης Παπαγιαννάκης, Αντιδήμαρχος Δήμου Αθηνών, αρμόδιος σε θέματα μετανάστευσης 
  • Παρουσίαση προγραμμάτων/μικρών επιχειρήσεων που στοχεύουν στην απασχόληση των προσφύγων – «Προκλήσεις, ανάγκες και επιτυχίες» – κα. Κατερίνα Καπνίση​ – υπεύθυνη της εργασιακής συμβουλευτικής στο Generation 2.0, Φιόρη Ζαφειροπούλου – Ιδρύτρια της εταιρίας Social Fashion Factory, Ανδρέας Στεφανίδης – Διευθυντής της Academy of entrepreneurship 

Επιπλέον, στην συζήτηση συμμετείχαν οι: 

Αναστασία Σικιαρίδη – Livelihoods OfficerInternational Rescue Committee, Ηλέκτρα Σιμιτσή –Livelihoods Manager στο International Rescue Committee, Ιωάννα Πορφύρη – Επιστημονικό στέλεχος (IME – ΓΣΕΒΕΕ), Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας, Εκπρόσωπος του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες