Στις 5-6 Μαρτίου 2024, το “VII Euromed Young Researchers Forum” έλαβε χώρα στο Ραμπάτ, στο Μαρόκο. Το συνέδριο διοργανώθηκε από το δίκτυο δεξαμενών σκέψης EuroMeSCo, το European Institute of the Mediterranean (IEMED) και το Policy Center for the New South. Συμμετείχαν 40 νέοι ερευνητές με αντικείμενο την κλιματική αλλαγή και την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή της Μεσογείου. Εκ μέρους του ΕΛΙΑΜΕΠ έλαβαν μέρος ο Δρ Όθων Καμινιάρης και η Αθηνά Φατσέα.