Η μεταδιδακτορική ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Λυδία Αβράμη, συμμετέχει στο συνέδριο ‘Leadership Academy’ που διοργανώνει το European Political Strategy Centre, η δεξαμενή σκέψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στις Βρυξέλλες, μεταξύ 9-12 Οκτωβρίου 2018 μαζί με 26 ακόμη νέους Ευρωπαίους που εργάζονται πάνω σε θέματα σχετικά με το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.