Από 12 έως 14 Οκτωβρίου 2010, ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκάς Τσούκαλης δίνει μία σειρά ομιλιών σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης της Ρωσίας, στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο του Υπουργείου Εξωτερικών Ρωσίας, με θέμα: “The E.U. in a Changing World: Domestic and Global Challenges” (“Η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα Κόσμο που Αλλάζει: Εσωτερικές και Εξωτερικές Προκλήσεις”).