Στις 12 Νοεμβρίου το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στην εκδήλωση με τίτλο “Migrants Dynamics on Entrepreneurship-Barriers, Opportunities, Targeted Actions for Support”, η οποία διοργανώθηκε από την Stratigon Finance στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου από το Erasmus+ προγράμματος ENTER4ALL. Στόχος του προγράμματος είναι να προσφέρει υποστήριξη για την ανάπτυξη επιχειρήσεων και την κατάρτιση υπηκόων τρίτων χωρών.

Η Cheryl Novak παρουσίασε έρευνα με θέμα “Η γυναικεία επιχειρηματικότητα των μεταναστριών στην ΕΕ: Προκλήσεις και προτάσεις πολιτικής” στο πλαίσιο της πρώτης συζήτησης στρογγυλής τραπέζης της εκδήλωσης με θέμα “Migrants’ Dynamics on Entrepreneurship (Barriers-Opportunities- Targeted Actions for Support)”.

Δείτε την ατζέντα της εκδήλωσης εδώ.