Η Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, δημοσίευσε κείμενο με τίτλο ‘Greece facing the Covid-19 pandemic: towards a new social recession?’ σε συλλογική έκθεση του European Policy Institutes Network (EPIN), με στόχο την αξιολόγηση από την εθνική ματιά της διαχείρισης της ΕΕ της πανδημίας.