Κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο “Capitalising on constraint: Bailout politics in Eurozone countries” από τις εκδόσεις Manchester University Press, στο οποίο συμμετέχει η Στέλλα Λαδή, Ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και το Πανεπιστήμιο Queen Mary του Λονδίνου.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης της Ευρωζώνης, πέντε κυβερνήσεις (Ελλάδα, Πορτογαλία, Ιρλανδία, Ισπανία και Κύπρος) που αντιμετώπισαν σημαντική οικονομική πίεση έλαβαν βοήθεια από διεθνείς δανειστές υπό την αιρεσιμότητα της εφαρμογής μεταρρυθμίσεων που περιεγράφηκαν στα Μνημόνια Συνεργασίας των Οικονομικών Προγραμμάτων Προσαρμογής.  Πώς λαμβάνουν χώρα οι διαπραγματεύσεις σε μια τέτοια συνθήκη;  Τι περιθώρια ελιγμών είχαν οι κυβερνήσεις αυτών των χωρών; Μετά τη λήξη των Προγραμμάτων, κατά πόσο οι κυβερνήσεις είχαν τη δυνατότητα και επιθυμούσαν να ανατρέψουν μεταρρυθμίσεις που τους είχαν επιβληθεί από τους διεθνείς δανειστές;  Βρίσκουμε διαφορές μεταξύ των πέντε χωρών και αν ναι γιατί;

Το βιβλίο αυτό επιχειρεί να προσφέρει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα.  Διερευνά σε βάθος τους περιορισμούς των πέντε κυβερνήσεων κατά τη διάρκεια και αμέσως μετά την κρίση της Ευρωζώνης (2008-2019).

Η κεντρική ιδέα του βιβλίου είναι ότι παρά τις πιέσεις των διεθνών αγορών και των όρων των δανειστών και οι πέντε κυβερνήσεις ανεξαιρέτως, είχαν περιθώρια ελιγμών την περίοδο των Μνημονίων και κατάφεραν να προωθήσουν, να αποκρούσουν, να σχηματοποιήσουν και να ανατρέψουν κάποιες από τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούσαν οι διεθνείς δανειστές.  Υπό συνθήκες, οι εθνικοί δρώντες είχαν τη δυνατότητα να εκμεταλλευθούν τους περιορισμούς της αιρεσιμότητας προς το δικό τους συμφέρον. Το βιβλίο επίσης δείχνει ότι μετά τη λήξη των Προγραμμάτων, οι κυβερνήσεις μπόρεσαν να επιλέξουν την ανατροπή κάποιων μεταρρυθμίσεων όταν έκριναν ότι το εκλογικό όφελος θα ήταν υψηλό και το κόστος έναντι των δανειστών χαμηλό. Τέλος, το βιβλίο αναλύει τις παραμέτρους της διαπραγματευτικής ικανότητας και τη σημασία της αξιοπιστίας.

Βασισμένο σε μια εις βάθος περιγραφή των διαπραγματεύσεων μεταξύ των εθνικών και διεθνών δρώντων και στην κωδικοποίηση όλων των σημαντικών μεταρρυθμίσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια των Προγραμμάτων, το βιβλίο αυτό αποτελεί μια σημαντική ανάλυση του τι συμβαίνει πίσω από τις κλειστές πόρτες των διαπραγματεύσεων πριν και μετά από έναν δανεισμό. Μας διαφωτίζει για τις δυνατότητες αλλά και για τους περιορισμούς της αιρεσιμότητας και είναι χρήσιμο για τον σχεδιασμό του διεθνούς και Ευρωπαϊκού δανεισμού για την αντιμετώπιση επόμενων κρίσεων όπως αυτή του κορωνοϊού.