Διαβάστε άρθρο του Προέδρου του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγ. Λουκά Τσούκαλη, με τίτλο Governing the euro zone: learning by doing?, που δημοσιεύτηκε στην έκδοση της ΒΕΡΑ (Bureau of European Policy Advisers), το think tank της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την ημέρα που ξεκίνησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (28-29 Οκτωβρίου 2010).

Ο κ. Τσούκαλης δίνει μια σειρά ομιλιών στην Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ με κύριο θέμα την οικονομική κρίση και το μέλλον του ευρώ. Αναλυτικά, στις 27 Οκτωβρίου μιλάει στο Princeton University (όπου μιλάει ξεχωριστά και για τη σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα), στις 29 Οκτωβρίου στο Carnegie Endowment for International Peace σε σε ημερίδα με θέμα The Crisis of Capitalism: How Important are Values in American, German, and European Responses?, την 1 Νοεμβρίου στο Yale University, στις 2 Νοεμβρίου στο Boston University και στις 3 Νοεμβρίου σε δημόσια συζήτηση για το μέλλον του ευρώ στο Harvard University.