Στις 25-26 Μαΐου, 2010, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διοργάνωσε σε συνεργασία με την ECSA-World την ετήσια Παγκόσμια Διάσκεψη Jean Monnet ‘Η Ευρωπαϊκή Ένωση μετά τη Συνθήκη της Λισαβόνας’. Υψηλού επιπέδου εκπρόσωποι της Επιτροπής, μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εξέχοντες καθηγητές Jean Monnet και υψηλού επιπέδου διανοούμενοι από διαφορετικές ηπείρους συναντήθηκαν για να εξετάσουν την επιρροή της Συνθήκης της Λισαβόνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συνδιάσκεψη περιλάμβανε τέσσερις θεματικές ενότητες: 1) Η θεσμική ισορροπία και η διαθεσμική συνεργασία, 2) Τα θεμελιώδη δικαιώματα και η ιθαγένεια της ΕΕ, 3) Το νέο πλαίσιο της ΕΕ για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων οικονομικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, 4) Η ΕΕ ως δρών στο χώρο της διεθνούς πολιτικής και ασφάλειας.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης προέδρευσε στην τρίτη θεματική ενότητα. Ο κ. José Manuel Barroso, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και ο κ. Jerzy Buzek, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ήταν οι κύριοι ομιλητές. Η κα Catherine Ashton, Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ για τις Εξωτερικές Σχέσεις και την Πολιτική Ασφαλείας, η κα Ανδρούλα Βασιλείου, Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία και ο κ. Karel De Gucht, Επίτροπος για το Εμπόριο συγκαταλέγονταν μεταξύ των συμμετεχόντων.

Η διάσκεψη έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες στις 25-26 Μαΐου 2010.

Δείτε το πρόγραμμα.