Την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2014  συνεδρίασε η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με θέμα ημερήσιας διάταξης: Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη: Ισότιμη συμμετοχή στις Ευρωεκλογές. Τα μέλη της Επιτροπής ενημέρωσαν οι κυρίες Βασιλική Παπαδοπούλου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Απασχόλησης της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, Καλλιόπη Σπανού, Συνήγορος του Πολίτη, καθώς και η Δρ. Φιλίππα Χατζησταύρου, Ερευνήτρια του Ελληνικού Ιδρύματος Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) και εξωτερική συνεργάτης του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.