Στις 13 Ιουλίου ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση που διοργάνωσε το European Council on Foreign Relations (ECFR) για να συζητηθεί το θέμα «Νέες Μορφές Ενέργειας: Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η σχέση ΕΕ-Τουρκίας».