Στις 4 Νοεμβρίου 2022 το Middle East Institute στην Ουάσιγκτον διοργάνωσε μια ιδιωτική συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τον Ιωάννη Ν. Γρηγοριάδη, η οποία αφορούσε την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.