Την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020, ο Δρ. Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε στο εργαστήριο του Robert Bosch Stiftung με θέμα «Επιλογές Ευρωπαϊκής Πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο.» Αυτό συγκέντρωσε Ευρωπαίους εμπειρογνώμονες για να συζητήσουν και να επεξεργαστούν συστάσεις πολιτικής σχετικά με ερωτήματα όπως: Πώς πρέπει να ανταποκριθεί η Ευρώπη στην κρίση της Ανατολικής Μεσογείου; Ποιες αρχές και συμφέροντα πρέπει να καθοδηγούν την ευρωπαϊκή πολιτική; Ποιες είναι οι απαραίτητες προϋποθέσεις, ώστε η ευρωπαϊκή διπλωματία να έχει θετικά αποτελέσματα;