Από τις 20 έως τις 22 Φεβρουαρίου 2013 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη συνάντηση του νέου δικτύου κέντρων ευρωπαϊκής πληροφόρησης Europe Direct στην Ελλάδα. Τα 19 κέντρα πληροφόρησης, που ανέλαβαν τα καθήκοντά τους την 1η Ιανουαρίου του 2013, παράλληλα με την έναρξη του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτών, φιλοξενήθηκαν στα γραφεία της Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και παρακολούθησαν ένα πλούσιο πρόγραμμα  με ομιλίες και παρουσιάσεις από εκπροσώπους της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα, το Γραφείο Ενημέρωσης του ΕΚ για την Ελλάδα, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, καθώς από εκπροσώπους των Ευρωπαϊκών Δικτύων Πληροφόρησης SOLVIT, EURES, Enterprise Europe Network – Ηellas και Your Europe Αdvice.

Την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου απηύθυνε χαιρετισμό στη συνάντηση και η  Επίτροπος κυρία Μαρία Δαμανάκη, αρμόδια για την Θαλάσσια Πολιτική και Αλιεία. Μεταξύ άλλων η Επίτροπος τόνισε ότι «το Δίκτυο βρίσκεται στην ιδανική θέση να υποστηρίξει το Ευρωπαϊκό έτος του Πολίτη και να υπερασπιστεί τις ευρωπαϊκές αξίες πάνω στις οποίες οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση, αξίες που δυστυχώς αποδυναμώνονται μέσα από την βαναυσότητα της κρίσης. Έχετε τη δυνατότητα να συνεργαστείτε σε τοπικό επίπεδο με τους πολίτες και να ακούσετε τις ανησυχίες και τις ιδέες τους. Το δίκτυο είναι η «πρώτη πόρτα» (one-stop shop) που μπορεί να «χτυπήσει» κάθε πολίτης, ευχερώς προσβάσιμο, προκειμένου να βρει πληροφορίες για την ΕΕ, να ενημερωθεί σχετικά με τις πολιτικές, τη νομοθεσία, τα προγράμματα και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται».

Εκ μέρους του κέντρου που φιλοξενείται στο ΕΛΙΑΜΕΠ στη συνάντηση συμμετείχαν η κυρία  Ελισάβετ Φωκά και η κυρία Αλεξάνδρα Νικολακοπούλου, επικεφαλής και συντονίστρια του κέντρου αντίστοιχα, ενώ στην εναρκτήρια συνεδρίαση απηύθυνε χαιρετισμό και ο Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, Δρ Θάνος Ντόκος.