Ο καθηγητής Μάνος Ματσαγγάνης, Επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Ελληνικής και Ευρωπαϊκής Οικονομίας του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε στο διαδικτυακό συνέδριο με θέμα την Ελλάδα και το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, «Πώς μπορεί η Ελλάδα 2.0 να μετατρέψει την κρίση του κορωνοϊού σε ευκαιρία;», που οργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το Ίδρυμα Οικονομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2021.

Το βίντεο της συνεδρίας 7 «Η υλοποίηση του  Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας: εξασφάλιση της ανάπτυξης με κοινωνική ένταξη», στην οποία πήρε μέρος, βρίσκεται εδώ.

Οι διαφάνειες της παρουσίασής του είναι επίσης διαθέσιμες.