Στις 6 και 7 Ιουλίου 2012 ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ – με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη – Γιώργος Τζογόπουλος συμμετείχε σε συνέδριο με θέμα τις ελληνογερμανικές σχέσεις και το ρόλο των ΜΜΕ. Το συνέδριο διοργανώθηκε στο Μόναχο από την Εταιρεία Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την εκεί Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κ. Τζογόπουλος μίλησε για τον τρόπο κάλυψης της κρίσης σε Ελλάδα και Γερμανία, προτείνοντας τρόπους πιθανής βελτίωσής του.