Το διαδικτυακό μάθημα του Foreign Service Institute με θέμα την Τουρκία, την Ελλάδα και την Κύπρο διεξήχθη από τις 29 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2022. Στις 31 Αυγούστου, ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε μαζί με άλλους εμπειρογνώμονες στη συζήτηση “Η Τουρκία και η Μεσογειακή Πολιτική της Αδιαλλαξίας”. Την 1η Σεπτεμβρίου, ο Δρ Γρηγοριάδης έδωσε διάλεξη με θέμα “Το Κυπριακό ζήτημα στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο”.