Το ΕΛΙΑΜΕΠ συμμετείχε στη συνάντηση “First regional dialogue between SEE2030 Monitoring Committee and SEE Think-tanks”, ο οποίος διοργανώθηκε από το Συμβούλιο Περιφερειακής Συνεργασίας (RCC) στη Θεσσαλονίκη την Τετάρτη 8 Ιουνίου.  Η Επιστημονική Συνεργάτιδα του ΕΛΙΑΜΕΠ, Cheryl Novak, συντόνισε το πάνελ “Προκλήσεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που σχετίζονται με τη Βιώσιμη Ανάπτυξη” με τη συμβολή του Επιστημονικού Συνεργάτη του ΕΛΙΑΜΕΠ και Εκτελεστικού Διευθυντή του FOGGS, Δρα Γεώργιο Κωστάκο.

Ο στόχος του πρώτου αυτού περιφερειακού διαλόγου ήταν να συνδέσει τους εκπροσώπους των 13 οικονομιών της ΝΑ Ευρώπης με τις δεξαμενές σκέψης από την περιοχή για να συζητήσουν βασικά ζητήματα που σχετίζονται με τη στρατηγική SEE2030, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο οι κυβερνήσεις και οι δεξαμενές σκέψης μπορούν να συνεργαστούν στενότερα για τη βελτίωση της συνεργασίας τους. Η στρατηγική SEE2030 είναι μια περιφερειακή στρατηγική, η οποία βασίζεται σε τρεις κύριους πυλώνες: Ευημερία- Άνθρωποι- Ειρήνη και Συμπράξεις. Σύμφωνα με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών (ΣΒΑ) και την Ατζέντα 2030, η Στρατηγική έχει ως στόχο της να παράσχει ένα ολοκληρωμένο και βιώσιμο πλαίσιο πολιτικής ανάπτυξης για την περιφερειακή συνεργασία, μαζί με τις στρατηγικές και τις παρεμβάσεις με γνώμονα την ένταξη στην ΕΕ. Για την περίοδο Ιούλιος 2021-Ιούλιος 2022 η Αθήνα ασκεί την Προεδρία της SEECP και η SEECP αποτελείται από 13 συμμετέχοντες από την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, οι οποίοι συμμετέχουν επίσης στο Διοικητικό Συμβούλιο της RCC.

Η συνάντηση αυτή αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης σειράς των “Διαδικτυακών σεμιναρίων για τη Στρατηγική της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 2030“, τα οποία συνδιοργάνωσε το ΕΛΙΑΜΕΠ σε συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας Οικονομικής Πολιτικής της Τουρκίας (TEPAV) και το RCC, το 2021. Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση του 2021 μπορείτε να βρείτε εδώ.