Από τις 17 ως τις 20 Ιουνίου 2012 ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Γιώργος Τζογόπουλος, συμμετείχε στο συνέδριο «Young Leaders» του Atlantik Forum. Ο Δρ. Τζογόπουλος μίλησε  για τη συμβολή της ΕΕ στην προώθηση και διατήρηση της ειρήνης. Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε στην Τιφλίδα.