Από τις 28 Ιουνίου ως την 1η Ιουλίου 2012 ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ με την υποστήριξη του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Γιώργος Τζογόπουλος, συμμετείχε στην 1η προπαρασκευασττική συνάντηση για το φόρουμ που διοργανώνει το Anna Lindh το 2013. Η συνάντηση, που επικεντρώθηκε στο ρόλο των νέων στην περιοχή της Μεσογείου, πραγματοποιηθεί στην Κωσταντινούπολη. Τα ονόματα των συμμετεχόντων είναι διαθέσιμα εδώ.