Ο Καθηγ. Γιώργος Παγουλάτος, Γενικός Διευθυντής του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε στο Συλλογικό Τόμο ‘Euroscepticism and the Future of Europe – Views from the capitals’, με κεφάλαιο με τίτλο ‘Greece: The Remarkable Defeat of Euroscepticism’. Ο Τόμος αποτελεί έργο της Trans European Policy Studies Association (TEPSA) και  κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Palgrave Macmillan.