Στις 11-12 Ιουνίου 2018 η Ευαγγελία Ψυχογιoπούλου συμμετείχε ως νομικός εμπειρογνώμονας για την Ελλάδα στο εργαστήρι του έργου E-nact «Τεχνικές δικαστικής αλληλεπίδρασης κατά την εφαρμογή του Χάρτη της ΕΕ για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα: Ελευθερία της έκφρασης». Το εργαστήρι διοργανώθηκε από το Centre for Judicial Cooperation, Robert Schuman Centre for Advanced Studies (Φλωρεντία, Ιταλία). Περισσότερες πληροφορίες για το εργαστήρι μπορείτε να βρείτε εδώ. Η Ευαγγελία προσκλήθηκε να συζητήσει τη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για το λεγόμενο «περιεχόμενο που παράγεται από χρήστες» (user-generated content) μετά την απόφαση Delfi v. Estonia.

Δείτε το πρόγραμμα του εργαστηρίου