Η Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετείχε σε στρογγυλό τραπέζι με θέμα ‘Identifying Battlefields for the Next Decade’ στα πλαίσια του συνεδρίου  ‘The Governance of Religious Diversity More or Less Secularism?’, το οποίο έγινε στο  European University Institute στην Φλωρεντία στις 10-12 Ιουνίου 2015.

For more information about this conference, please see here.