Συμμετοχή Εμμανουέλας Δούση στο βιβλίο The future of the Law of the Sea. Bridging Gaps between national, individual and common interests, MARSAFENET, Springer με κεφάλαιο με θέμα ‘Marine Scientific Research’