Η Δρ. Αγγελική Δημητριάδη συμμετείχε σε Έρευνα Πολιτικής του EUROMESCO σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική κατά της διακίνησης μεταναστών. Το κείμενό της με τίτλο: ‘Countering Smuggling of Migrants through Social Media Monitoring: Looking for a Needle in a Digital Haystack’ περιλαμβάνεται στο Beyond Networks, Militias and Tribes: Rethinking EU Counter-Smuggling Policy and Response (Coordinated by Sanchez, G.), EUROMESCO Joint Policy Study No19.