Ο Ιωάννης Αρμακόλας επισκέφθηκε τη Μαδρίτη μεταξύ 6-7 Ιουνίου, ως μέλος αποστολής από απόφοιτους, επιστημονικούς συνεργάτες του Europe’s Futures, IWM Vienna, προκειμένου να συναντηθεί και να συζητήσει για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Διεύρυνσης στη διάρκεια της Ισπανικής Προεδρίας της Ε.Ε με στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών της Ισπανίας.

Ειδικότερα, συμμετείχε σε κλειστή συζήτηση στο υπουργείο Εξωτερικών της Ισπανίας, υπό την προεδρία του Salvador Rueda Rabanal, Γενικού Διευθυντή για την ενσωμάτωση και τον συντονισμό των Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ.

Με τα άλλα μέλη, τους απόφοιτους του Europe’s futures: Nikola Dimitrov, Hedvig Morvai (ERSTE Foundation), Zoran Nechev (IDSCS) και Oana Popescu-Zamfir (Global Focus) συμμετείχε σε συνομιλίες με επίκεντρο το μέλλον της διεύρυνσης της ΕΕ, τη νότια γειτονιά, τις τρέχουσες προκλήσεις της ΕΕ στο Elcano Royal Institute, καθώς και ξεχωριστά με τον Jose Ignacio Torreblanca, ECFR Madrid και Pablo Garcia Berdoy, Aspen Ισπανίας.