Στις 8 Ιουλίου 2021 ο Ιωάννης Ν. Γρηγοριάδης συμμετείχε στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε το Crisis Group με θέμα ‘Αυξανόμενες Εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο’. Συζητήθηκε η διευκόλυνση της σύνθεσης πρακτικών επιλογών πολιτικής για να διατηρήσουν τα ενδιαφερόμενα μέρη την αποκλιμάκωση και να ωθήσουν τους περιφερειακούς φορείς προς τη συνεργασία και όχι τον ανταγωνισμό και την «ακροσφαλή διπλωματία» (brinkmanship). Μπορείτε αν παρακολουθήσετε τη συζήτηση εδώ.