Μεταξύ 1 Μαρτίου 2021 και 31 Μαΐου 2022, ο Δρ. Παναγιώτης Μπάρκας είχε τη θέση του Επισκέπτη Ερευνητή στο Ελληνικό Παρατηρητήριο του London School of Economics (LSE).

Τα ερευνητικά του ενδιαφέρονται και η μελέτη που εκπόνισε στο πλαίσιο της εργασίας στο LSE επικεντρώθηκαν σε θέματα ανταγωνισμού και ανταγωνιστικότητας του Ελληνικού τραπεζικού συστήματος, καθώς και των επιπτώσεων της κρίσης στην κερδοφορία των Ελληνικών συστημικών τραπεζών.

Το πλήρες προφίλ του Δρ. Μπάρκα στο LSE είναι διαθέσιμο εδώ.