Η Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, έδωσε διάλεξη στο Τμήμα θεολογίας του Πανεπιστημίου στην Ούψαλα και παρουσίασε το πρόγραμμα Grassrootsmobilise σε ομάδα υποψηφίων διδακτόρων. Στόζος της διάλεξης ήταν να παρουσιάσει το πρόγραμμα (ερευνητικούς στόχους, μεθοδολογία κτλ.) στα πλαίσια Ερευνητικών σεμιναρίων στην κοινωνιολογία της Θρησκείας, τα οποία διοργανώθηκαν από το Τμήμα.

 

Please find the powerpoint presentation here.