Ο μεταδιδακτορικός ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ Δρ. Γιώργος Τζογόπουλος μίλησε στις 31 Νοεμβρίου στο πανεπιστήμιο George Washington (τμήμα ΜΜΕ και δημοσίων υποθέσεων) με θέμα την κάλυψη της ελληνικής κρίσης από τα ελληνικά και τα γερμανικά ΜΜΕ. Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε μέσω skype στο πλαίσιο του μαθήματος του κ. Armen Georgian, υποτρόφου Shapiro και διπλωματικού συντάκτη στο France 24.