Η Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, παρουσίασε το άρθρο με θέμα ‘Religious Freedom versus national identity’ στο συνέδριο «Θρησκευτική Διαφορετικότητα και Ανεξιθρησκία στην Ευρώπη και την Τουρκία», το οποίο διοργανώθηκε από την Έδρα Σύγχρονων Τουρκικών Σπουδών, London School of Economics στις 6 Ιουνίου 2014. 

Please find the Programme of the Conference here.