Η Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια στο ΕΛΙΑΜΕΠ, παρουσίασε άρθρο σχετικά με διαφορετικά πολιτικά και κοινωνικά περιβάλλοντα στα οποία οι ορθόδοξες εκκλησίες αναπτύσσουν την πολιτική θεολογία με τίτλο “Do ‘European’ religious freedom norms present a challenge to Orthodox Churches?”. Η παροθσίασε έγινε στα πλαίσια του σεμιναρίου «Πολιτικός μοντερνισμός και οι απαντήσεις της σύγχρονης ορθόδοξης θεολογίας», το οποίο διοργανώθηκε από το Institute for Human Sciences του Πανεπιστημίου της Βιέννης στις 16-17 Ιανουαρίου 2014.

Μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου εδώ.