Η Έφη Φωκά, κύρια ερευνήτρια του ΕΛΙΑΜΕΠ, παρουσίασε το άρθρο ‘The Secular Court? Trends in the United States Supreme Court and the European Court of Human Rights Compared’ σε εργαστήρι του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου: «Κρίνοντας την Πίστη: Θρησκευτική Ελευθερία στον Αμερικανικό Δικηγορικό Σύλλογο και τα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια».

Programme of the workshop here.