Η Julianne Funk, ερευνήτρια του Προγράμματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης του ΕΛΙΑΜΕΠ και Διευθύνουσα Σύνταξης του επιστημονικού περιοδικού Southeast European and Black Sea Studies Journal, συνεπιμελήθηκε το βιβλίο με τίτλο: “Healing and Peacebuilding after War: transforming trauma in Bosnia and Herzegovina”, το οποίο αποτελεί έκδοση του τμήματος Peace and Conflict Studies του εκδοτικού οίκου Routledge. Η διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου φιλοξενήθηκε από το Josef Korbel School of International Studies και το TPO Foundation.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση της βιβλιοπαρουσίασης ακολουθώντας τον σύνδεσμο.