Στις 27 Ιανουαρίου 2022 ο Νίκολας Ντάνφορθ συμμετείχε στο Middle East Seminar series του Center for Middle Eastern Studies του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ με την παρουσίαση ‘Παρεξηγώντας την Τουρκία στα μέσα του εικοστού αιώνα: «Οθω-μανία», ακαδημαϊκή κοινότητα και η άνοδος του Ερντογάν’.

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ.