Ο Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, μίλησε ως προσκεκλημένος στο Speakers’ Corner  της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης  με θέμα “Η αναδυόμενη γεωοικονομία της πολυπολικότητας: Μπορεί να ανταποκριθεί η Ευρώπη;” την 1η Μαρτίου 2023.